Stokmarknes IL fikk sjelden utmerkelse av Norges Fotballforbund

Mandag kveld ble Stokmarknes utnevnt som den første Kvalitetsklubben i Lofoten og Vesterålen.

Kvalitetsklubb

Sport

Alf Hansen fra Norges fotballforbund overrakte plakett til leder Håvard Myhra i Stokmarknes fotballklubb. Utmerkelsen er et bevis på at klubben er sertifisert kvalitetsklubb, den første i Lofoten og Vesterålen.

Høytideligheten fant sted i pausen i femtedivisjonskampen som pågikk på stadion. Og det er kanskje typisk for arbeidet som foregår i klubben at man i år kan stille med to voksenlag.

Det rekrutteres nemlig friskt oppover i årsklassene, og det gjøres et veldig godt arbeid i barnefotballen i klubben. Det er en utvikling som har pågått over noen år nå.

– Vi har jobbet i mer enn fire år for denne sertifiseringen, sa Bengt Are Pettersen i forbindelse med utdelingen.

– Jeg er veldig glad for at Stokmarknes nå er en kvalitetsklubb, sa Alf Hansen fra NFF.

Kvalitetsstemplet er en selvangivelse for klubben, og fire hovedpunkter er styrende. Det er aktivitet, organisasjon, kompetanse, samt samfunns- og verdiarbeid, Totalt er det 18 punkter klubben må oppfylle, heter det fra NFF.

I forbindelse med overrekkelsen var ordfører Siv Dagny Aasvik og rådmann Ola Morten Teigen representert. Førstnevnte, som er temmelig fotballinteressert, og selv har spilt fotbal, sørget for å dele ut fotballer til en rekke av jentespillerne på Stokmarknes.