Endelig har klubben fått flagget på plass

Sertifiseringen kom på plass ved årsskiftet, men frem til nå har Sortland IL måttet klare seg uten det synlige beviset.

Sortland IL har fått flagget og skiltet på plass som beviser at klubben nå kan kalle seg kvalitetsklubb.  

Sport

Sortland IL er sertifisert som kvalitetsklubb av Norges Fotballforbund og Hålogaland Fotballkrets.