Se bilder og film: Nær 300 turnere viste frem sine kunster på juleoppvisning