Sport

Krevde faste FOT-ruter fra Skagen

foto
Svein Øien Eggesvik er nestleder i fylkesrådet i Nordland. Foto: Nordland fylkeskommune