Slik har det gått med klubbene siden koronapandemien