Lokaloppgjør i Blåbyhallen: – Jeg kunne godt ha tenkt meg at vi puttet tre-fire mål til