Både MIL-trener Thomas Rønning og styreleder i Sortland IL Tommy Dalheim antyder at en medvirkende årsak kan være ønske om mindre pendling.

Steffen Nilsen plukket mange poeng på VOLs fotballbørs i løpet av fjorårssesongen, og stod frem blant MILs aller beste spillere.

– Vi ønsker uansett Steffen lykke til, og tror overgangen kan være bra for han, selv om vi gjerne skulle hatt han med videre. Han har vært god for oss, sier Rønning.

– Jeg må avvente med å kommentere til overgangen er helt i orden, men det ligger i kortene at Steffen kommer til Sortland. Han blir selvsagt en fin forsterkning, sier Tommy Dalheim.

- Jeg trivdes ikke så godt med å bo på Melbu, og savnet omgangskretsen med venner og familie på Sortland. Klubben, trenerne og spillergruppa på MIL var imidlertid veldig bra. Jeg har pendlet et år for å spille fotball, og det tar mye tid - tilsammen tre-fire timer per trening, oppgir Steffen til VOL som årsak til klubbskiftet.

- Dessuten har jeg stor sans for Sortlands nye trener, som jeg kjenner fra før. Kanskje kan jeg bidra meg duellstyrke og vinnervilje i de jevne kampene for Sortland i år, sier Steffen.