Kart over området ved Daumannsholen skytebane på Dverberg, der skytingen foregår lørdag 12. og søndag 13. april.

Lørdag er det distriktsmesterskap for HV-16Nord-Hålogaland. 17 skyttere er påmeldt i militære klasser, og skyter med AG3eller HK416. Også fem jegere skyter, med jaktvåpen, samtidig som de militæreklassene. Etter innledende skyting skal distriktsmesterskapet avgjøres med enfinale.

Samtidig som finalen i distriktsmesterskapet går, starter selve kretsmesterskapet, medinnledende skyting på det arrangørene kaller "grovfelten". I hovedsak arrangører, men også noenutenbygds skyttere skyter på lørdag. Søndag er hovedtyngden av skytterne iaksjon. Det er innledende skyting både på finfelt (100 meter) for de yngste ogde eldste, og på grovfelten for seniorer.

Søndag fra ca. kl. 14:00 er det finaler i de yngste og deeldste klassene, og samlet for klasse 2-5-V55. Stevnet avsluttes med utdelingav premier, medaljer og troféer. All skyting vil foregå i terrenget vedDverberg skytterlag sin skytebane på Dverberg. Påmelding, resultater, kafé ogpremieutdeling vil være på Dverberg samfunnshus.

Blant de største favorittene finner vi fjorårets mester,Anders Kruhaug (Bjerkvik), Tom Marius Gjertsen Kalvik (Trondenes), og GeirBjerregaard (Bardu). Også flere andre utenbygds skyttere har nok håp om å fåmed seg tittelen hjem. Fra Vesterålen er vel Torfinn Johnsen (Bø) den størstefavoritten, etter meget solid skyting i de tre stevnene han har deltatt på iVesterålen. Også Jan Fredriksen (Dverberg) kan være en kandidat, men å være medå arrangere stevnet kan nok gå ut over skytingen, tror han.

I de yngste klassene har Vesterålen flere gode kandidater.Blant annet Gøran Dybdal og Nikolai Larsen (Bø) og Mari Benjaminsen (Dverberg)i klasse Rekrutt, Lars Bakkejord-Johnsen (Bø) i klasse Eldre rekrutt, og ErlendSæther (Andenes) i klasse Junior har mulighet til å vinne sine klasser. I Veteran 65 er vel Eilif Andersen (Sortland) en god kandidat til tittelen, ogdet samme er Asbjørn Andersen (Melbo) og Jan S. Johansen (Dverberg) i deneldste veteranklassen over 73 år.