– Ikke lenger forsvarlig å holde treninger der

foto