Skader har holdt henne ute i nesten to år. Nå er Anne Ragnhild (18) tilbake for fullt