Se opprykkskampen mellom Innstranda og Krokelvdalen i opptak