Med tre hjemvendte «storkanoner»: – Vi tar sikte på opprykk

foto