Etter helgen håper denne gjengen å være en erfaring rikere