Johan retter blikket mot del to av NM etter kanonhelg i Trøndelag