Fakta om regjeringens koronatiltak for idretten

Dette er de nye tiltakene for idretten, gjeldende fra natt til 14. januar 2022:
ntb_sport

* For barn og unge under 20 år kan idrettsaktiviteter gjennomføres som normalt.

* Anbefalt gruppestørrelse innendørs er omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort.

* Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig (som f.eks. i håndball).

* For voksne over 20 år er det innendørs anbefalt maksimalt 20 personer og en meters avstand.

* Utendørs kan voksne utøve aktivitet som normalt, med kontakt der det er nødvendig (f.eks. fotball).

* Toppidrett kan gjennomføres som normalt, med smitteverntiltak.

* Definisjonen for toppidrett utvides til igjen å gjelde nivå to i håndball og ishockey og ned til nivå 3 for fotball for herrer.

* Dette åpner for igangsetting av en rekke kamper i seriespillet i idretter som håndball og ishockey.

* Utendørs kan man nå være 200 uten faste tilviste plasser.

* Innendørs kan man være 200 med faste tilviste plasser.