Tema

lørdag 04.07 2020

Fortsatt røde tall for Tinden Handelsstedtinden

Selv om inntektene til stiftelsen økte i fjor, økte også utgiftssiden.

søndag 12.01 2020

Flere hundre tusen til Handelsstedet Tinden

Riksantikvaren bevilger 600 000 kroner til bygningsvern for Handelsstedet Tinden.

fredag 13.12 2019

– Heng din fisk i Tinden

Ved å benytte hengeplass for fisk ved Handelsstedet Tinden ivaretas en 1000-årig tradisjon. Fiskere oppfordres til å henge fisken sin i nettopp Tinden.

onsdag 20.11 2019

Fem Fiskevær – økt potensiale for reiseliv i Øksnes

Øksnes kommune har stor tro på reiselivsprosjektet «Fem Fiskevær», der man ønsker å knytte de historiske fiskeværene Skipnes, Tinden, Myre, Stø og Nyksund sammen til en felles turistmagnet.

onsdag 23.10 2019

Frid Halmøys advokat:

– Grunn til å tro at underskuddet ved Handelsstedet Tinden skyldes styrets håndtering av tvistesaken

Frid Halmøys advokat i tvistesaken mellom henne og Stiftelsen Handelsstedet Tinden, sier han fra kilder har grunn til å tro at underskuddet i stiftelsen i det vesentlige skyldes styrets håndtering av tvistesaken, samt tiltak utenfor stiftelsens formål.

tirsdag 06.08 2019

Tinden med mindre omsetning – men også mindre i minus

Stiftelsen Tinden Handelssted hadde i fjor mindre omsetning enn i 2017. På samme tid ble underskuddet til stiftelsen nesten halvert.

onsdag 15.05 2019

60.000 til kafé i Tinden

Stiftelsen Handelsstedet Tinden søkte om kr 137.500,- til etablering av kafé og formidlingssenter, men fikk «kun» 60.000 kr.

torsdag 25.04 2019

Midler til kafé i Tinden

Handelsstedet Tinden ønsker å etablere et dokumentasjonssenter og kafé i en del av de historiske bygningene.

torsdag 28.03 2019

«Stiftelsen skuffet, men innretter seg etter lagmannsrettens dom»

Stiftelsen Tinden Handelssted uttrykker skuffelse over at anken over lagmannsrettens dom ikke slipper inn til behandling i Høyesterett.

lørdag 23.03 2019

Riksantikvaren:

Gir tilskudd på til sammen 2,1 millioner i Vesterålen

Denne uken ble det klart hvilke fredede privateide bygninger Riksantikvaren og Nordland Fylkeskommune gir tilskudd til. 2,1 millioner kroner, fordelt på to ulike bygninger, gikk til Vesterålen.

torsdag 07.03 2019

Frid Halmøys advokat:

– Ikke mye som taler for at saken bør behandles i Høyesterett

– Som advokat for Frid Halmøy i striden mot Stiftelsen Handelsstedet Tinden ønsker jeg ikke å forhåndsprosedere saken i media, det har vi tatt en beslutning på, men jeg kan si meg enig i at det ikke er mye som taler for at Høyesterett bør behandle saken.

torsdag 28.02 2019

Har inngått avtale om utleie av handelsstedet Tinden

Stiftelsen Handelsstedet Tinden har nylig inngått avtale om utleie av handelsstedet til en lokal turistoperatør.

onsdag 23.01 2019

Tinden-saken:

«Kunsten å drepe et omdømme»

Hvis styret i stiftelsen Tinden trodde de ville sikre flere besøkende og økte inntekter ved å avsette Frid Halmøy, virker de til å ha en dårlig forståelse både av Tinden som institusjon og av sine besøkende.

tirsdag 22.01 2019

Stiftelsens advokat sier de skal drøfte anke til Høyesterett:

– Overraska over at lagmannsretten ikke har sett alvoret

Stiftelsen Tinden handelssteds advokat mener retten ikke har vurdert Frid Halmøys oppførsel korrekt. De mener samtidig at en del av grunnlaget for dommen er uavklart i lovverket.

Frid Halmøy vant fram også i lagmannsretten

Lagmannsretten forkastet anken fra Stiftelsen Tinden handelssted, som tapte i tingretten. Dermed er vedtaket om å kaste Halmøy ut av styret erklært ugyldig i to instanser.

fredag 07.12 2018

Stiftelsens advokat i sitt avslutningsinnlegg:

Mener det Arctic Sea Kayak Race og Halmøy har gjort er «nær svindel»

Stiftelsens advokat tegnet i sitt avslutningsinnlegg opp et bilde av Frid Halmøy som en person som ikke ønsket å følge styrets vedtak, og som aktivt gikk bak ryggen på styret. Han konkluderer med at de hadde retten på sin side da de kastet henne som styremedlem.

Advokaten om det kontroversielle ASKR-besøket i 2016:

– Frid har forsøkt å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon

Frid Halmøys advokat Morten Berg mener Halmøy ikke har svekket, men styrket stiftelsen ved å forsøke å finne løsninger som sikrer inntekter og at stedet brukes. Han mener hun har handlet i god tro og ikke har ødelagt for stiftelsen.

Arctic Sea Kayak Race-instruktør:

– Uten Frid er Tinden bare et sted

Det har vært en årlig tradisjon at Arctic Sea Kayak Racr (ASKR) legger til i Tinden og blir tatt imot av Halmøy-familien - en tradisjon som strekker seg tilbake til begynnelsen av 90-tallet. Men uten Frid er det ikke det samme, ga et vitne uttrykk for i retten fredag.

torsdag 06.12 2018

Munnhuggeri på Tinden sommeren 2016 - etterpå ble Halmøy avsatt

Dette er partenes versjoner av hva som skjedde

Begge parter omtaler den andre som aggressiv i krangelen i Tinden 2016. Denne krangelen ble en utløsende årsak til at Halmøy ble kastet av styret halvannen måned senere.

Halmøy: – Styrelederen har kjørt på ganske eneveldig, man kunne brukt ordet brutal

Frid Halmøy beskriver en eneveldig styrekultur og det hun mener er trakasserende oppførsel fra Asle Sørdahl i sin forklaring i lagmannsretten. – Jeg har vært redd for hva Asle kan finne på, sier hun.

Frid Halmøys advokat:

– Her er problemet at styreleder føler seg personlig krenket

Frid Halmøys advokat Morten Berg mener tingrettens dom var riktig, og at det ikke var grunnlag for å avsette Halmøy. Det som ble oppgitt som grunnlag til henne dreide seg om konflikten i 2016, påpekte han.

Dommeren ber partene komme til forlik

Før man gikk til lunsj i Hålogaland lagmannsrett torsdag, oppfordret rettens administrator Brynhild Salomonsen partene til å bli enige.

fredag 13.07 2018

Asle Sørdahl Styreleder Stiftelsen Tinden handelssted

Tørrfisk fra Tinden - bærekraft i kulturminnevernet

Styreleder i Stiftelsen Tinden handelssted, Asle Sørdahl kommer med et innlegg om det å ivareta kulturarv.

Vegar Andreassen i nytt innlegg:

– Rungende taushet rundt Tinden!

Vegar Andreassen etterlyser svar fra Tinden-stiftelsen.

tirsdag 10.07 2018

Vegar Andreassen svarer Asle Sørdahl i Tinden-debatten:

– Javisst er jeg kunnskapsløs og har manglende innsikt

Vegar Andreassen svarer på Asle Sørdahls innlegg om Tinden.

mandag 09.07 2018

Asle Sørdahl, Styreleder i Stiftelsen Tinden handelssted:

– Bærekraftig kulturminnevern

Styreleder i Stiftelsen Tinden Handelssted, tar et oppgjør med negativ presseomtale om Tinden den siste tiden.

søndag 08.07 2018

Stiftelsen Handelsstedet Tinden:

– Vi har ikke ressurser til å ha noen ansatt i sommer

– Vi har ikke offisielt åpent i sommer, men vi bruker å være der ute og jobbe og da tar vi i mot folk som kommer, sier styremedlem i Stiftelsen Handelsstedet Tinden, Sverre Taaga.

Turistmagneten Tinden står stengt:

– Det gjør skam på Skjalg og hele historien til stedet

Vegard Andreassen og Bente Johnsen fra Lofoten er skuffet etter å ha vært på besøk i Tinden. – Vi kom for å få høre den spesielle historien om Skjalg og Tinden, og ble i stedet vist en filmsnutt om restaurering, sier Andreassen.

tirsdag 03.07 2018

Stiftelsen anker Tinden-dommen

Halmøys advokat: – Hadde håpet vi var ferdig med saken

Stifelsen Tinden Handelssted har anket Tinden-dommen.

fredag 11.05 2018

Frid Halmøys advokat, Morten Berg etter dommen:

– I praksis betyr dette at Frid gjeninntrer i styret i Stiftelsen

Frid Halmøys advokat, Morten Berg, er fornøyd med dommen i Vesterålen tingrett. Den gir Frid Halmøy styreplassen i Stiftelsen Tinden Handelssted tilbake.

Stiftelsen ikke fornøyde – vurderer å anke

Stiftelsen Tinden Handelssteds advokat, Henning Brath, sier til VOL at de vil bruke tiden fremover for å vurdere en eventuell anke av Tinden-dommen.

Konkluderer med at Halmøy-avsettelsen var ugyldig

Vesterålen tingrett har konkludert med at avsettelsen av Frid Halmøy fra Tinden-stiftelsen var ugyldig.

fredag 20.04 2018

Halmøys advokat i sluttprosedyren:

– Frid Halmøy har ikke satt til side styrevedtak og ikke opptrådt illojalt

De to partene la fredag frem sine sluttprosedyrer.

– Frid sa hun følte familien hadde blitt lurt

Tidligere kultursjef i Øksnes, Hilde Johanne Hansen, stusset over at Frid Halmøy omtalte styret i Stiftelsen Handelsstedet Tinden ufordelaktig.

Dag to i Tinden-rettssaken

– De som kommer til Tinden nå, møter ei kald skulder

Gjestfrihet, konfrontasjoner og illojalitet ble tema under dag to av Tinden-rettssaken.

torsdag 19.04 2018

Frid Halmøy og Asle Sørdahl med forklaringer i retten:

Halmøy: – Pappa likte ikke dette kommersielle

Frid Halmøy forklarte seg torsdag for retten i Tinden-rettssaken. Hun fortalte at hun ikke likte retningen stiftelsen tok Tinden i og at hun spesielt har hatt vanskeligheter med styreleder Asle Sørdahl. Styrelederen på sin side fortalte at en overtramp fra Halmøy sommeren 2016 var så alvorlig at styret ikke hadde anneet valg enn å fjerne henne.