Tema

tirsdag 27.07 2021

– Har anmeldt det vi opplever som en drapstrussel

– Vi opplever det som en drapstrussel og har anmeldt saken til politiet, sier Arild Inga.

søndag 18.07 2021

Reinbeitedistrikt seiret på alle punkter i rettssak

– Det skal ikke stoppe oss i å få etablert skispor med snøskuter, sier tapende part, Oddmund Enoksen.

lørdag 27.02 2021

Vil ha dialogforum for landbruket og reindriften

Sametingets nærings- og kulturkomité behandlet denne uken den årlige saken om Sametingets innspill til jordbruksforhandlingene. Ett av de vedtatte innspillene handler om etablering av et samarbeids- og dialogforum for landbruket og reindriften.

tirsdag 23.02 2021

«Reindrift, fiskeoppdrett og arealbeslag»

torsdag 03.12 2020

Tingretten anerkjenner ikke samiske rettigheter

Vesterålen tingrett anerkjenner ikke samiske rettigheter på Strand og Kringelen i Sortland kommune.

onsdag 18.11 2020

- Verdien av 924 rein på Fosen

onsdag 09.09 2020

Politikerne vil ha enighet om Gullkista og flyttelei for rein

Politikerne i Sortland mener at det må være mulig å finne en god løsning for både utvidelse av Gullkista masseuttak og flytteleia til reinen.

søndag 02.08 2020

Reinbeitedistrikt fikk avslag på tomte-klage

 Kanstadfjord /vestre Hinnøy Reinbeitedistrikt har fått avslag på en klage om ei hyttetomt.

onsdag 29.04 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Gjør endringer i Sortland kommunes arealdel for Kvalsaukan og Kringelen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Sortland kommune, men gjør endringer på omstridte punkter.

onsdag 15.01 2020

Reineier Arild Inga:

– Vitner om total mangel på kompetanse i reindriftsspørsmål

– Enoksens påstander om at det ikke er negative konsekvenser for reindrifta vitner om hans totale mangel på kompetanse i reindriftsspørsmål.

søndag 12.01 2020

Landbruks- og matdepartementet:

Departementet sier nei til Sortland, må ta vare på reindriften

Landbruks- og matdepartementet vil ikke at steinbruddet på Kringelen skal utvides, og sier nei til spredt boligbygging på Kvalsaukan. Hensynet til reindriften må gå foran.

mandag 25.11 2019

Fylkesmannen om Kringelen:

– Utvidelse av masseuttak innebærer beslag av beitearealer

– Utvidelse av masseuttak ved Kringelen vil innebære beslag av beiteområder og støy i forbindelse med anleggsvirksomhet. Dette vil føre til negative konsekvenser for distriktet som følge av direkte beitetap og ved at rein trekker seg bort og ytterligere beiteområder dermed går tapt.

fredag 08.11 2019

Kommuneplanens samfunnsdel:

Kommunen «glemte» å ta med reindrift i planprogrammet

Sortland «glemte» å ta med temaet reindrift da kommunen varslet oppstart av planarbeid og planprogram.

torsdag 06.06 2019

«Fantasi og virkelighet i Arild Ingas verden»

tirsdag 04.06 2019

Intrigemakeren Enoksen