Vågan og Hadsel kakker seg på lag

Hadsel og Vågan har dannet en allianse for å få regjeringens planlagt miljø- og oljevernbase til Austvågøya i en delt løsning mellom Fiskebøl og Lofotakvariet.

Siv Aasvik og Eivind Holst er enige om at regjeringens planlagt miljøbase skal ligge på Fiskebøl, men eventuell formidlingsvirksomhet bør skje ved Lofotakvariet i Vågan. Foto: Privat 

Aasvik tok initiativet  Foto: Geir Bjorn Nilsen

  Foto: Geir Bjørn Nilsen

Det var Siv Aasvik som har tatt initiativet til samarbeidet mellom Hadsel og Vågan. 

Vesteraalens Avis

Ordfører Eivind Holst og ordfører Siv Aasvik har skrevet et felles høringsinnspill, som presenteres i dag (torsdag) i Bodø for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les også: Til Bodø for å diskutere oljevernsenter med ministeren

De to kommunene har – stikk i strid med den nordnorske ånden, der nabokommunene vanligvis kjemper mot hverandre i lokaliseringssaker – bestemt seg for å samarbeide for å sikre at den planlagte miljø- og oljevernbasen havner på Austvågøya.

Les også: - Rapporten gir et overordnet bilde

Kabelvåg/Kalle (Lofotakvariet) og Fiskebøl deler oppgavene seg imellom. Lofotakvariet får formidlingsoppgavene, mens oljevern- og miljøbasen bør legges til Fiskebøl, foreslås det.

Les også: - Vi skal først og fremst lete etter fakta

Ultramarin

Sekretariatet i Kystverket som jobber med etableringen av den nye basen, har skissert tre ulike utredningsalternativ: Arktisk blå, Akvamarin og Ultramarin. Holst og Aasvik vil at regjeringen skal velge det siste alternativet, som i kortform oppsummeres slik: «– En utforsker av nye løsninger for ukjente oppgaver.»

Les også: Hadsel setter alle kluter til

Aasvik sier at det er viktig at det planlagte senteret bidrar til å skape aktivitet i Lofoten og Vesterålen. I innspillet vises det til regjeringserklæringen der KrF og Venstre har fått gjennomslag for at oljeleting ikke skal tillates i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, Skagerrak, langs Iskanten og på Mørefeltene, men at det skal etableres en miljøbase/oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.

– Dette kan ikke tolkes på annet vis enn at siden næringslivet i regionen har blitt satt på vent, skulle man bidra med annen og ny aktivitet i form av en base, skriver Holst og Aasvik.

Ambisjoner

Holst og Aasvik peker på at basen må vurderes i en større sammenheng.

– For å se det fulle verdiskapningspotensialet i en slik base må man ha et tydelig internasjonalt perspektiv på de kommersielle vurderingene som gjøres. Den næringsrettede virksomheten tilknyttet en slik base vil uten tvil ha et internasjonalt perspektiv.

- Når regjeringen skal opprette oljevern- og miljøsenter så bør det bidra til ny næringsvirksomhet og verdiskaping, i tillegg til å løse utfordringer innen oljevern og miljø, sier Eivind Holst.

Siv Aasvik peker på vekstmulighetene.

- Et oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl gir et ubegrenset potensial på grunn av de over 1.000 mål med sjø og landareal som allerede er regulert til formålet, sier Aasvik. – I tillegg har bedriftsmiljøet på Fiskebøl allerede et stort internasjonalt nettverk som vil kunne være en ressurs for senteret og en betydelig inntektskilde.

Også Holst understreker dette perspektivet.

– Vårt forslag til oljevern- og miljøsenter vil gi utvikling i et mangeårig perspektiv i Lofoten og Vesterålen, i et skjønt samspill mellom offentlige og privat aktører. Så pass ambisjoner bør vi ha, sier Holst.

Aasvik fremholder at slik hun og Holst tenker basen etablert, vil man kunne tenke hele området fra Svolvær/Kabelvåg til Sortland som et felles arbeidsmarkedsområde for basen.

Testlokalitet

I innspillet er det fokusert på at det bør etableres en testlokalitet for opplæring og bruk av oljevernutstyr og håndtering av oljesøl. Det stilles spørsmål om det bør stilles krav til dem som ferdes langs kysten om de bør ha opplæring om hva de skal gjøre dersom de kommer i nærheten av et oljeutslipp.

Det også til orde for å bruke lenseteknologi til oppsamling av marint søppel.

Begge disse forslagene passer som hånd i hanske til Norlense.

De to ordførerne har også – kanskje noe tidlig skriver de selv – også gjort seg tanker om forretningsmodellen.

– Vi mener at en slik base bør være et spleiselag mellom det offentlige og det private næringslivet. Staten, de to kommunene og fylket bør derfor bidra med sin del. Næringslivet bør inn på eiersiden, skriver ordførerne.

Finansiering

Holst og Aasvik peker på at en base vil være avhengig av offentlig grunnstøtte for å drive forsvarlig, men det antydes at en base på sikt bør kunne drives uten offentlig støtte på lengre sikt.

– Senteret bør først og fremst finansieres gjennom kommersiell aktivitet og med grunnforskningsmidler. FoU-arbeid og næringsliv vil finansiere aktiviteten på senteret slik at det i størst mulig grad kan stå på egne ben. Når alle fasilitetene på senteret er operasjonelle, vil aktiviteten finansieres av FoU-aktivitet, innovasjons- og utviklingsprosjekter, samt opplæringsaktivitet, skriver ordførerne.

- Et oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl gir et ubegrenset potensial på grunn av de over 1.000 mål med sjø og landareal.

Midtveisrapporten finner du her.