– Investeringene i nye bygg skal hjelpe

Rådmann Ola Morten Teigen erkjenner at det er lagt opp til et stramt budsjett. – Men vedlikeholdsbudsjettet kompenseres med et stort løft på oppgraderinger av bygningsmassen, mener han.

– STRAMT BUDSJETT: Rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen. ARKIVFOTO  Foto: Knut Ivar Aarstein

Vesteraalens Avis

Teigen forklarer at det var pengesummen kommunen tidligere brukte til samme formål som skulle ligge til grunn da det ble vedtatt at drift og vedlikehold av formålsbyggene (eksempelvis skoler og sykehjem, red.anm.) skulle overtas av det kommunale foretaket Hadsel eiendom.