Nordlandssykehuset Vesterålen:

Oppretter ny radiografstilling

Nordlandssykehuset helseforetak oppretter en ny radiografstilling ved sykehuset på Stokmarknes, for å spare inn på antallet pasientreiser.

ny stilling: Økt satsing på MR vil spare på pasientreiser, mener Nordlandssykehuset. Arkivfoto 

Vesteraalens Avis

I saken som er styrebehandlet, kommer det fram at for å spare inn på antall flyreiser over Vestfjorden, vil det opprettes ny radiografstilling i Vesterålen.

I januar 2019 har sykehuset identifisert to områder som skal bidra til reduksjon i antall flyreiser. Dette omfatter etablering av ny radiografstilling i Vesterålen for å øke kapasitet på MR, samt forbedret samarbeid med fylkestannhelsetjenesten.

Det vil også bli vurdert frigjøring av arealer opprinnelig planlagt til sengeposter, for å bedre ressursutnyttelsen og tilrettelegge for dag- og poliklinikk.