Det er valgtider nå, og da er det alltid mye diskusjon om:

«En gjenkjennelig rød tråd skal tråkle sammen partiprogrammer i Hadsel»

Det er valgtider nå, og alle partiene som går til valg i Hadsel er nødt til å synliggjøre sitt politiske prosjekt, og en gjenkjennelig rød tråd skal tråkle sammen partiprogrammer.

ELDREOMSORG: Det må være enkelt for familie, venner, barnehager og skoleklasser å stikke innom på besøk, og det må være enkelt for beboere å oppsøke tilbud og tjenester som man finner sentrumsnært, skriver Lena Arntzen om demens. 

Jeg vil slå et slag for å skape en hverdagslig omsorgskultur, hvor naboer stikker innom og sier hei.

Vesteraalens Avis

En av trådene som det alltid er mye diskusjon rundt, er eldreomsorg. I Hadsel har debatten rundt eldreomsorg i stor grad dreid seg om nedlegging av sykehjemsplasser og/eller bygging av HDO (heldøgnsbemanna omsorgsboliger). Høyre har nylig presentert programmet for kommunevalget 2019, og jeg tenker det kan være greit å være tydelig på standpunkter i eldrepolitikken. Høyre har programfestet at antall sykehjemsplasser og HDO-plasser må være tilpasset til brukernes behov.