Beklager på vegne av kommunen

– Det har ikke vært rapportert avvik som gjelder dørstokkterskelen under vernerunder, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius, som på vegne av kommunen beklager hendelsen.

beklager: Helse og omsorgssjef Marion Celius beklager hendelsen og lover avviket skal rettes opp. 

Vesteraalens Avis

– Dette er en svært trist hendelse for pasienten og hennes pårørende, samt for avdelingen hun har bodd på. På vegne av kommunen vil vi beklage omstendighetene ved at hun falt og skadet seg mens hun har vært under vår omsorg, sier Celius til VA.

Årlige vernerunder

Når det gjelder omsorgstjenestens HMS-arbeid skal det gjennomføres vernerunder to ganger i året ved sykehjemmet, ifølge Celius.

– Siste vernerunde ble gjennomført i den aktuelle