Videregående skoler i Nordland bidrar ulikt til fullføring

Det er store forskjeller i hvor mye videregående skoler i Nordland bidrar til at elevene fullfører, viser ny analyse fra Utdanningsdirektoratet.

Forskjeller: Det er store forskjell i hvor stor andel av elevene som fullfører, i de videregående skolene i Nordland. Arkivfoto 

Vesteraalens Avis

– Det er store forskjeller i hvor mye skolene bidrar til at elevene fullfører videregående. Når vi vet hvor mye det betyr for elevenes videre utdannings- og jobbmuligheter, er det viktig at skolene gjør mer for at flere fullfører. Jeg har en klar forventning om at fylkene særlig bidrar til å løfte de skolene som henger etter. Det uttaler kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i ei pressemelding.

Analysen fra Utdanningsdirektoratet om skolebidragsindikatorer viser hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til å løfte elevene innen tre områder: De ser på hvor mye skolen klarer å bedre elevenes karakterer, hvor mye de bidrar til at elevene fullfører og består, og hvor mye skolen greier å hindre at elever slutter underveis.

Skolebidragsindikatorene nyanserer bildet av skolenes resultater, fordi de tar hensyn til elevgrunnlaget. For eksempel kan det vise seg at en skole der mange elever har et dårlig faglig utgangspunkt faktisk bidrar mer i å løfte hver enkelt elev, sammenlignet med skoler der mange elever har gode karakterer (se faktaboks).

Forskjellene mellom fylker er størst når det gjelder hvor mye de bidrar til at elevene fullfører og består (årsbestått). Her bidrar Hedmark og Møre og Romsdal mest, Oslo minst, mens Nordland bidrar omtrent på landssnittet.

Ser man på skolene i Nordland, er det store forskjeller i hvor mye de bidrar til at elevene fullfører. For de studieforberedende utdanningsprogrammer skiller noen skoler seg positivt ut. Kristen videregående skole Nordland, Bodø videregående skole og Mosjøen videregående skole bidrar henholdsvis 12,3 prosentpoeng, 4,5 prosentpoeng og 3,5 prosentpoeng over landssnittet.

For de yrkesfaglige studieprogrammene skiller Saltdal videregående skole, Meløy videregående skole og Narvik videregående skole seg. De bidrar henholdsvis 7,6 prosentpoeng, 6,6 prosentpoeng og 4,8 prosentpoeng over landssnittet (se tabell med alle skoler under).

– Noen skoler i Nordland bidrar mer enn andre til å løfte elevene. Skoleeiere og skoleledere bør bruke informasjonen og lære av skolene som gjør det godt, sier Sanner.

Skolebidragsindikatorene viser at det er store forskjeller i hvor mye skolene løfter elevene, men tallene gir ikke svar på hvorfor, og hva som skal til for å bedre skolenes bidrag. Derfor har regjeringen satt ned en ekspertgruppe. Den skal undersøke hva som skiller skolene.

Tabell 1: Skolebidrag, studieforberedende utdanningsprogrammer, Nordland, 2018-2019

Karakterpoeng Årsbestått Deltakelse

Nordland fylke -0,5 0,9 1,2*

Andøy videregående skole -2,9* -3,8 0,5*

Aust-Lofoten videregående skole -1,1 -0,3 1,3*

Bodin videregående skole -3* -0,8 1,2*

Bodø videregående skole 1,1 4,5* 1,2*

Brønnøysund videregående skole 0,8 2,4 1,4*

Fauske videregående skole -2,1* -2,4 0,2

Hadsel videregående skole -1,4 2,9 0,8*

Knut Hamsun videregående skole - Joarkkaskåvllå 2,9* 6,4 0,9*

Kristen videregående skole Nordland (privat) -4,3* 12,3* 3,4*

Meløy videregående skole -0,6 3,1 0,9*

Mosjøen videregående skole 1,7* 3,5* 1,3*

Narvik videregående skole -0,5 0,1 1,4*

Ntg Bodø AS (privat) -4* 0,5*

Polarsirkelen videregående skole -0,8 -1,6 1,1*

Saltdal videregående skole 0,8 3,1 1,7*

Sandnessjøen videregående skole 0,3 1,5 0,9*

Sortland videregående skole - Avd Sortland -1,4 2,0 1*

Vest-Lofoten videregående skole -0,2 -4,4 1,6*

Tabell 2: Skolebidrag, yrkesfaglige utdanningsprogrammer, Nordland, 2018-2019

Karakterpoeng Årsbestått Deltakelse

Nordland fylke -0,6 1,0 3,3*

Andøy videregående skole 2,2 0,9 1,8*

Aust-Lofoten videregående skole -0,8 2,3 4,9*

Bodin videregående skole -3,3* -1,2 2,3*

Bodø videregående skole -3,2* -0,7 3,3*

Brønnøysund videregående skole -1,7 6,2 4,5*

Fauske videregående skole 5,6* 2,9 3*

Hadsel videregående skole -2,8* -3,8 3,3*

Knut Hamsun videregående skole - Joarkkaskåvllå -0,5 4,1 4,5*

Kristen videregående skole Nordland (privat) 1,1 5,4 6,6*

Meløy videregående skole 2,5* 6,6* 3*

Mosjøen videregående skole 0,7 1,8 3,1*

Narvik videregående skole 1,7 4,8* 3,9*

Polarsirkelen videregående skole 0,6 -1,2 3,1*

Saltdal videregående skole -0,6 7,6* 2,8*

Sandnessjøen videregående skole -1,4 6* 3,8*

Sortland videregående skole - Avd Sortland 0,3 -0,4 3,4*

Vest-Lofoten videregående skole -4,5* -4,0 2,9*

Verdiene som er markert med en stjerne er signifikant forskjellig fra 0 (landsgjennomsnittet) med et 95 prosent konfidensintervall. De øvrige verdiene er ikke statistisk signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet.