Enstemmig formannskap sa ja til å etablere en forening for Storheia Fase 2:

På etterskudd med planen

Torsdag gikk formannskapet for en forening slik at etterbruken av kronetappen på ARN kan bli som ønsket, og at det kan søkes om midler eksternt.

gikk fort: Asfalteringen gikk unna, men del to av Storheia-prosjektet har latt vente på seg. Arkiv 

Vesteraalens Avis

Et enstemmig formannskap gikk for det fremlagte forslaget.

Dette innebærer at det vil startes en forening, som også gjør det mulig å søke om midler de ikke ville kunne ha gjort.

Kommunedirektør Teigen viste til at det fra fylkeskommunens side er klare krav, og at en foreningen kan gi et lokalt eierskap samtidig som det sørger for støttemuligheter.