På en fredag:

– Nord og ned

Så har vi vært samlet. Vi i «konferanseutsatt sektor».

Nordland: - Vi er snart fri for folk. Arne Ivar har vært på Nordlandskonferansen 2020. 

Vesteraalens Avis

Politikere, næringsliv og administrasjon fra Nordland. Samt en og annen tilreisende søring.

Vi som er der kjenner hverandre eller er «på nikk». Jeg bruker tiden til å snakke med folk. Etter mine beregninger er det lurt. Jeg benytter alltid anledningen til å snakke om Hadselsaker. I år snakket jeg lenge og vel med statssekretær i samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen, om ting som vil bli viktige for oss. Brukte en del tid med andre politikere og næringsliv. Det høres muligens skummelt og hemmelig ut, men om man ikke skaffer seg relasjoner, da blir det vanskelig å få utrettet noe som helst. Mest så hører vi på folk som snakker fra scenen. Elegant ledet av Knut Folkestad fra Hamarøy og Nitimen. Bra fyr!

Vi er snart fri for folk

For meg er alltid framleggingen av Indeks Nordland interessant. Det er en rapport om stillingen i fylket siste året og utviklingstrekk framover. Framleggingen har jeg overvært i mange år. Så jeg vet hva som kommer. Men undrer meg over at vi ikke tar hintet snart. Vi er og blir for lite folk! Vi har for lav kompetanse, men vi tjener ganske mye penger!

Dekan ved Nord Universitet Erlend Bullvåg sa - Vi trives som innbyggere, likevel flytter flere ut, enn inn.

Om vi ikke greier å tiltrekke oss flere kvalifiserte folk i rett alder. Så blir spiralen nedover brattere. Det blir stadig vanskeligere for bedriften å få folk i jobbene de tilbyr. Om næringslivet ikke får tak i folk, kan jeg love at det ikke er enklere i offentlig sektor. Men for å se litt nærmere på regionene i fylket. Hvordan står det til?

Kun Salten og Bodø vokser, mens Vesterålen dessverre kommer dårligst ut, samlet sett. Regionen vår har blant annet den nest svakeste befolkningsutviklingen, med nedgang siste 5 år, og den nest svakeste utviklingen i unge voksne. Gruppen vi trenger aller mest. De må gjerne dra ut for utdanning, men vi må gjøre oss så attraktive at de kommer hjem igjen. Det er ikke lett, og slett ikke gjort over natta, men vi må! La oss se på Nordland. Hva skjer? I løpet av de siste ti årene har 30 av 44 kommuner i Nordland hatt nedgang i folketallet. Fra 2010–2017 hadde Nordland fødselsoverskudd. I 2018 fikk fylket derimot et fødselsunderskudd, som ble mer enn doblet i 2019. En kombinasjon av lavere fødselsrate og at mange unge flytter ut av landsdelen er med på å forklare fødselsunderskuddet i fylket. I perioden 2009–2018 har det vært 8.470 flere personer i aldersgruppen 20–29 år som har flyttet ut av fylket enn som har flyttet inn. Det er et av våre største problem. Et konkret utslag er ganske enkelt mindre penger, fordi overføringer fra staten er knyttet opp mot antall innbyggere og hvordan de er sammensatt.

Å forbanne tidens elv

Vi ser ytterkantene tappes mest, alderssammensetningen blir, om man skal si det slik, verre og verre. Det er en bevegelse mot sentrum, og mot sør. Dette er ikke noe nytt, men konsekvensene øker i omfang. Noen politikere, dere vet hvem, vil si at dette er villet politikk fra den onde regjeringen. Om bare disse partiene, la oss si SP, får makt nasjonalt, vil det nærmest sprute penger og fagfolk ut på den ytterste nøgne ø. Da er vi med mye av poenget mitt og Indeks Nordland. Dette kommer ikke til å skje. Det er ikke penger nok til å betale oss ut av problemene. Det er heller ikke nok fagfolk til å dekke alle behov, noe kanskje mest politikere, påpeker. De gjør det for å selge seg selv. Indeks Nordland er overhodet ikke politisk. Men skriver «Nordland må tørre å snakke om den sentraliseringen som kommer. Og hvordan vi skal påvirke den»

For den både kommer, og den har vært der lenge. Selv vil jeg vil si at å «forbanne tidens elv» er til lite hjelp. Det må heller utarbeides strategier for hvordan kommunene i sin nåværende eller endrede form. Hvordan de kan utvikle sin attraktivitet som er økonomisk, miljømessige og sosialt bærekraftig. Politikere må ta regien på den sentraliseringa vi vet vil komme. Mye mer samarbeid vil være kritisk i de grep som må tas i bruk.

Hører dere Vesterålen? Vi må jobbe sammen, ikke mot hverandre.

Samarbeid, samarbeid, samarbeid

Indeks Nordland skriver: «Vi løser ikke utfordringene vi har uten å adressere dem og jobbe aktivt sammen for å løse dem. Samhandling og samarbeid vil være kritisk viktig i de tiltakene som må på plass.»

Jeg legger til det er noe ganske annet å kontinuerlig krisemaksimere og snakke om at regjeringa er dum. Det er ikke en løsning på noe som helst. En ting ivrige kommentator i sosiale-media kan starte med er å vurdere om vi i Vesterålen reelt sett har det verre enn folk på Hamar, Dombås, Odda eller Oslo i våre daglige liv? Hvilke verdier legger man til grunn for et godt liv?

Forteller vi kontinuerlig at det er helt krise. Så er en ting sikkert. Da blir det krise. Omtrent som gjetergutten som ropte ulv, ulv! Når det ikke var en ulv der. Han gjorde det for underholdningen sin skyld. Når det til slutt kom en ulv, og han ropte. Da kom ingen og hjalp.

Slik oppfatter etter hvert jeg de stadige medieoppslagene og for ikke å snakke om den kontinuerlige støysendingen i sosiale medier. Der ser det ut som at alt er en vandrende katastrofe her nord. Hvem i all verden vil flytte til en slik plass?

Hva foreslår jeg? Vi må se på om hvordan vi kan bygge solide fagmiljøer slik at det er et godt fag- og arbeidsmiljø. Dette vil være viktig for våre nyutdanna ungdommer. For de finner slike arbeidsmiljø alle andre steder. Indeks Nordland ber om radikal nytenking. Svak befolkningsvekst må løftes frem som vår tids største utfordring. Dagens gode utvikling i næringslivet her i Nordland bør anspore, ikke redusere innsatsen for utvikling. Er det en ting som er sikkert. Generell klaging på alt hele tiden gagner lite.

God Helg!