Arbeiderpartiet lager fiskeriprogram:

Nan viste stortingspolitikerne «The Lerøy Way»

Stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Åsunn Lyngedal i Arbeiderpartiets næringsfraksjon besøkte torsdag ettermiddag Lerøy Norway Seafoods Melbu.

«LERØY WAY»: Nan Iren Erdal viser hvordan Lerøy har implementert «Lerøy way», den effektiviserende arbeidsmetoden hvor de ansatte har fått bli med å utforme hverdagen så de arbeider bedre og mer kostnadseffektivt. Alle foto: Per Eivind Knudsen 

Vesteraalens Avis

Tema for møtet er fiskeripolitikk og kvotemeldingen, med fokus på hvordan vi kan skape aktivitet langs kysten basert på fisken. Lerøy Melbu er omfattet av leveringspliktene, som behandles i kvotemeldingen. Møtet er et ledd i Arbeiderpartiets programarbeid.