– Dette er ikke noe vi kan stå for

Anne Karine Innbjør (MOS) tordnet mot forslaget om å nedklassifisere kommunale veier, som i hovedsak vil skje i distriktene. Teknisk hovedutvalg utsetter saken, og krever konsekvensanalyse og en bred høring før de behandler den.

Nektet å behandle: Teknisk hovedutvalg i Hadsel ønsket ikke å fatte noe vedtak i saken om nedklassifisering av kommunale veier, før det foreligger en konsekvensanalyse og saken har vært ute på offentlig høring.  Foto: Per Eivind Knudsen

Vesteraalens Avis

– Småligheten tar ikke slutt. Det dette vil gå utover er de eldste. Vi skriver at vi skal være så dyktige på trafikksikkerhet og alt dette, så tar vi lys og brøyting fra dem som sitter mest øde til. Dette er ikke noe vi kan stå for, sa MOS-representanten da teknisk hovedutvalg skulle behandle saken.