Nordlaks saksøker staten

En langvarig rettsstrid mellom Nordlaks Oppdrett og staten, havner nok en gang i tingretten.

Advokat Oddmund Enoksen på Sortland er prosessfullmektig for oppdrettsselskapet i Hadsel.   Foto: Sanna Drogset Børstad (Arkivfoto)

Vesteraalens Avis

Nordlaks Oppdrett AS har saksøkt staten med krav om å få erstatning for tap, etter en gammel sak som ble henlagt i 2019.