Sortland

Eiendom

Kvalsaukan 37 (Gnr 31, bnr 23) er overdradd fra Bjørg Oliva Bendiksen til Jon Arvid Bendiksen og Kjell-Steinar Bendiksen (02.02.2018)