Øksnes

Eiendom

Gnr 62, bnr 255 er solgt for kr 460.000 fra Myre Trelast as til Elaine Olsen Knudsen og Raymond Knudsen (05.03.2018)