Skatteinntektene til himmels:

Jubel i Bø og Hadsel

I Hadsel og Bø jubles det over skatteinngangen. De gode tallene kan faktisk holde Hadsel ute av Robek-registeret.

FORNØYD: Sture Pedersen er fornøyd med veksten i skatteinntektene til Bø.  Foto: Gaute Bergsli

New Articles

Skatteinngangen på landsbasis er betydelig større enn det politikerne vedtok i statsbudsjettet for et drøyt år siden. Særlig to kommuner i Vesterålen - Hadsel og Bø - kan glede seg over det.

Helt vilt!

I Vesterålen har Hadsel den friskeste økningen i skatteinngangen. Fra 2015 til 2016 økte skatteinngangen med hele 18,4 prosent. Det får økonomisjef Tommy Løveng Hansen til å juble.

- Helt vill vekst, dette kan betyr tre-fire millioner kroner mer i inntekter i 2016 ut over det vi har budsjettert, sier Løveng Hansen til Vol. Anslaget inkluderer rammeoverføringene.

Hadsel har særdeles spennende dager foran seg. Regnskapsavslutningen pågår for fullt. Hadsel må ha overskudd i regnskapene for å unngå å havne i Robek-registeret. Register om betinget godkjenning og kontrolk  er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse.


Hadsel på Robek?

Snart kommer fasit

I løpet av de neste ukene kommer svaret på om Hadsel unngår Robek.

 

Løveng Hansen sier at de gode skattenyhetene gjør han litt mer betrygget, men helt trygg er han likevel ikke.

- Vi holder på med pensjonsberegningene, og erfaringene sier at disse kan gi veldig store utslag. Det kan fort bli millionavvik, sier økonomisjefen.

- Hva er årsaken til den gode skatteinngangen i Hadsel?

- Mange personlige skatteytere har tilpasset seg nye regler for utbytteskatt. I 2017 og senere år går skattesatsen på utbytte opp. Mange tilpasset seg ved å ta ekstraordinære utbytter i 2016 for å unngå skatteøkningen, tror Løveng Hansen.


- De tøffe valga ville man måtte tatt uansett hvem som styrte nå

Ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, tror at de tøffe valga som ble tatt i 2016 og som må tas i 2017 ville måtte blitt tatt uansett hvem som hadde sittet med makta.

 

Han er litt engstelig for at de gode tallene i 2016 skal få negative konsekvenser i årene som kommer. Skatteinngangen i 2017 kan bli lavere enn budsjettert. Samtidig kan politikerne bestemme at kommunene ikke skal få kompensasjon siden kommunene fikk beholde merinntektene for 2016.

KommuneskattØkning 15-16%
Lødingen6,2%
Hadsel18,4%
13,8%
Øksnes9,3%
Sortland11%
Andøy4,7%

Glad for vekst

Også ordfører Sture Pedersen i Bø har grunn til å juble over skatteinngangen.

- Jeg har vært kjent med tallene ettersom vi arbeider med regnskapsavslutningen, men jeg kjenner ikke bakgrunnen for veksten, sier Pedersen.

Han tar de gode tallene som et tegn på at kommunens skatteytere og næringslivet hadde et godt år i fjor. Det gleder ordførerhjertet.

- I en slik situasjon skulle jeg ønske at vi fikk beholde hele økningen selv, sier Pedersen.

Det får kommunen ikke.

Kommunene får bare beholde differansen mellom budsjettert skatteøkning på landsbasis og faktisk inngang. Det utgjør cirka en prosent.

Sture Pedersen anslår at kommunen får cirka 1,8 millioner kroner mer i inntekter enn det var budsjettert med.

-Dette styrker kommuneregnskapet, og bidrar på en positiv måte, sier Pedersen. Han håper på overskudd i 2016-regnskapet.

Øksnes kommune økte også skatteinngangen mer enn regjeringen hadde anslått (8,7 prosent), men mindre enn landsgjennomsnittet på 9,7 prosent. Økonomisjef Jul-Are Pettersen sier til Vol at kommunen bare får noen titusen kroner mer enn budsjettert.

Kommuneskatt, tall i mill krSkatt 2016Skatt 2015
Lødingen49,546,6
Hadsel190,9161,3
52,145,8
Øksnes105,896,9
Sortland236,5213,2
Andøy110,5105,6