Helgesen strammer inn reglementet for utslipp fra skip

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil stanse utslipp av kloakk fra skip innenfor 12 nautiske mil langs norskekysten og rundt Svalbard.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener det må stillles strengere miljøkrav til skip.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

New Articles

Klima- og miljødepartementet har sendt et nytt brev til Sjøfartsdirektoratet hvor det utdyper og utvider oppdraget gitt til direktoratet 4. juli i år.

Miljøbelastning

– Den økte skipstrafikken, særlig cruisebåter, belaster miljøet langs kysten og de sårbare områdene rundt Svalbard. Derfor ønsker jeg et regelverk som forbyr utslipp av kloakk innenfor 12 nautiske mil. I tillegg skal Sjøfartsdirektoratet utrede strengere regler for utslipp av svovel- og nitrogengasser i verdensarvfjordene, sier miljøministeren i en pressemelding.


 

Departementet påpeker at svovel og nitrogen fra skipene fører til helseskadelig forurensning.

Fra Lindesnes til svenskegrensen gjennomføres standard internasjonale krav til utslippskontroll som sier at urenset kloakk kan kun slippes ut i fart mer enn 12 nautiske mil fra land. For resten av landet er hovedregelen at kloakk skal slippes ut minst 300 meter fra land. Det er denne regelen som nå skal fjernes.

Endre krav

– Vi ber Sjøfartsdirektoratet arbeide med sikte på å endre kravene for utslipp av kloakk fra skip langs kysten nord og vest for Lindesnes innen utgangen av 2018, heter det videre.


Det eldste hurtigruteskipet må kanskje pensjoneres

Nye krav til universell utforming kan føre til at det eldste hurtigruteskipet Lofoten må pensjoneres når den nye anbudsperioden trer i kraft fra 2020.

 

Bakgrunnen for et strengere regelverk i området Lindesnes til svenskegrensen var at problemene med overgjødsling var betydelig større på denne strekningen. I resten av landet ble kloakkutslipp fra skip tidligere ikke ansett for å være et vesentlig miljøproblem.

Departementet ber videre at det opprettholdes kontakt med berørte interesser i arbeidet.