Det blir ingen storkommune i Vesterålen. Å bruke meir tid, krefter og penger på utredninger, møter og andre «prosesser»

bare for å tekkes kommunalminister Jan Tore Sanner, er bortkasta. Det faktum at 4 av 6 kommuner takka nei til Sortlands invitasjon om felles formannskapsmøte, forteller alt om hvor landet ligger. Det er tid for å avblåse det igangsatte narrespillet.

Regjeringa la fredag fram sine forslag til «nye og spennende oppgaver» for større kommuner. Det mest «spennende» var forslaget om å overføre vigselsretten fra tingrettene og til hver enkelt kommune. Men det er et tøvete og heilt unødvendig forslag.

Hovedbudskapet i regjeringas forslag er dette: Bort med generalistkommunen og over til et A, B og C-lag hvor de store bykommunene overtar oppgaver fra fylkeskommunen mens en redusert fylkeskommune skal serve de øvrige kommuner.

For det videregående skoletilbudet i distriktene vil dette være entydig negativt. Det samme gjelder for kollektivtilbudet ute i distriktene. Man mister den samordning som er nødvendig for å kunne gi et godt tilbud både i byene og i distriktene.

Det er ingen tvil om at det da vil være de store bykommunene som vil sko seg på bekostning av distriktene. Men det er nettopp det som er regjeringas politikk.

Oddmund Enoksen, Sortland SV