Sortlandsbudsjettet - svar til Rødt

Høyre og FrP er noe forundret over at Rødt er ute i media og kritiserer vårt vedtatte forslag til budsjett- og økonomiplan, hvor de trekker frem bruddstykker uten å se helheten.

Christoffer Ellingsen fra Rødt referer ikke til hele budsjettvedtaket i sitt leserinnlegg, men tar ut kun et utsnitt som dermed gir en feilaktig fremstilling. Vi refererer her til hele budsjettvedtaket fra Kommunestyret 14. desember 2023 som ligger tilgjengelig på kommunens sine nettsider:

Vedtaket sier klart at dette er målsetninger som skal gjelde fra og med 2025. Det skal ikke ha virkning for 2024 eller for økonomiplanen for 2024-2027 som ble vedtatt i desember 2023.

Vi skal bruke 2024 til å i felleskap gå igjennom driften slik at vi når budsjettet for 2025 og Økonomiplanen for 2025-2028 skal behandles i desember 2024 kan ha et best mulig grunnlag for å gjøre vedtak som sikrer videre forsvarlig drift av kommunen.

Det er derfor fra Høyre/Frp ikke gjort noe forsøk på å skjule noe som helst som Rødt hevder. Det er heller ikke noe grunnlag for å kreve endringer i vedtakene som ble gjort i desember 2023.

Vi er enige med Rødt at økonomien til kommunen er "generelt utfordrende" og hilser velkommen en bred politisk debatt i året som kommer.