Alle tanker om at det skal være grunn til å stille spørsmål ved habilitet er skivebom.

Habilitet og posisjonen i Sortland.

I BLV og VOL står det å lese i en meningsartikkel fra Ordfører at «nye opplysninger» setter dette med habilitet i Vesterålen Energi i en nytt lys.

Det er vel snarere slik at nå er det noen i posisjonen som har slått på leselyset. Det fremkommer ikke noe i denne meningsartikkelen som bringer nytt lys over noe.

Undertegnede leste om dette i åpne artikler i lokalmedia den 6.6.22, «Slik kan Holmøy overta Vesterålskraft» var overskriften da, og artikkelen hadde nesten identisk ordlyd som det som Høyres leder nå fremstiller som ny informasjon. Ja, det er forkjøpsrett, ja det er en kortsiktig avtale, ja det må betales renter.

Selvfølgelig.

Til og med datoen står på trykk. Hadde dette vært en langsiktig avtale der det hadde vært store forpliktelse fra kommunene sin side over lang tid så ville det jo vært grunn til å se på habilitet.

Jeg mener at den behandlingen som nå Høyre gir næringslivet i en rekke saker er direkte næringsfiendtlig.

Det at avtalen er så gjennomsiktig, og kortsiktig gjør etter mitt syn at alle tanker om at det skal være grunn til å stille spørsmål ved habilitet er skivebom, det er jo åpenbart at lokalpatriotisme i denne størrelsesorden ikke kan utføres ukritisk uten sikkerhet, og det at låneavtaler til aksjeselskap gjøres slik at de kan konverteres til aksjer må jo være en av de vanligste sikkerhetene et AS stiller.

Nå har ikke Holmøy uttalt seg i saken, men jeg mener at den behandlingen som nå Høyre gir næringslivet i en rekke saker er direkte næringsfiendtlig. Jeg trodde på fullt alvor at dette kun var populistiske innspill under valgkampen, men det er jo tydelig at korstoget fortsetter.

Ordfører har nå etter valget uttalt at det var uheldig at kommunen ikke nådde inn med sitt tilbud på ambulanse i konkurranse med minst to private aktører. Det blir stilt kritiske spørsmål ved havnestyrets hemmelighold av et tilbud fra 3 private aktører der de var interessert på forretningsmessige vilkår å leie ut arealer til havna.

Om slike tilbud og henvendelser skal skje med full åpenhet så er det ingen som orker å legge tid i å komme med slike forslag, det vil være et skikkelig nederlag for kommunen.

Posisjonen klarer samtidig kunststykket i en artikkel om «ryddejobb» i havna å si at nå må vi ikke se bakover på historien, men sørge for å rydde i alle krokene og se fremover. Det finnes vel ikke noen klarere måte kaste historisk skyld på noen enn å uttrykke det slik. At de i samme artikkel nærmest latterliggjør den arbeidsgruppen som var satt ned for å se på alternativer viser ikke mye respekt for den kompetansen som den gruppa tilførte.

Kanskje vi kan være enige om at korstogene fra posisjonen nå skal avsluttes, og at det skal være mulig for alle på like vilkår å drive forretningsvirksomhet på Sortland uavhengig av hvem du kjenner og hvem du er i familie med.