Fagforbundet snur virkeligheten på hodet når man hevder at regjeringens forslag til ny barnehagelov vil gi flere foreldre reell valgfrihet.

I et innlegg på vol.no forklarer Ann-Merete Larsos Kristensen i Fagforbundet Nordland hvorfor Fagforbundet er en av få høringsinstanser som støtter regjeringens forslag til ny barnehagelov.

Fagforbundet er med sitt standpunkt i utakt både med foreldre, ansatte i private barnehager og et stort flertall av kommunene, som alle gir de mest omstridte forslagene tommelen ned.

Med dagens regelverk er det familiene som har hendene på rattet i barnehagesektoren. Mange søker sine barn til den barnehagen som ligger nærmest hjemmet. Andre ønsker en barnehage med en spesiell profil eller en barnehage som har et særlig godt omdømme.

Den enkelte familie tar sitt valg ut fra hva som passer barnet og familiens livssituasjon best. De plassene som har søkere, blir fylt. Og dersom det lokalt er flere barnehageplasser enn barn, vil de barnehagetilbudene som ikke blir foretrukket, fases ut.

Dette har regjeringen foreslått å endre på. I et forslag til ny barnehagelov, som nylig har vært på høring, tar regjeringen til orde for at kommunene skal kunne trekke tilbake godkjenningen av private barnehageplasser «for å hindre overkapasitet i hele eller deler av kommunen».

Familienes innflytelse over tilbudene vil med regjeringens forslag svekkes. I stedet for å la foreldrene avgjøre hvilke barnehageplasser som er overflødige, skal altså kommunene kunne ta ned like mange plasser i barnehager der det er «kul på veggen», som i barnehager familiene i dag velger bort.

At Fagforbundet kan trekke slutningen at dette vil gi flere familier «reell valgfrihet», er ganske uforståelig.

Hva en slik lovendring vil kunne tjene til, er høyst usikkert. Private barnehager får uansett ikke tilskudd og foreldrebetaling for flere plasser enn dem som er i bruk. Ledig kapasitet i private barnehager koster derfor ikke kommunene så mye som en krone.

Mest av alt er forslaget egnet til å skjerme kommunale barnehager mot de valgene familiene tar.

Innlegget fra Fagforbundet i Nordland inneholder for øvrig flere antydninger om lavere kvalitet og dårligere vilkår for ansatte i private enn i kommunale barnehager. Dette finnes det ikke grunnlag for. Tvert imot finnes det god dokumentasjon på følgende:

  • Private barnehager oppfyller pedagog- og bemanningsnormen i minst like høy grad som kommunale barnehager.

  • Minst 95 prosent av alle ansatte i private barnehager er omfattet av tariffavtaler med konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår.

  • Private barnehager har mer mangfoldige tilbud, lavere sykefravær og litt mer fornøyde foreldre.

PBL er enig i at dagens regulering av barnehagesektoren behøver en oppdatering. Men dette kan helt fint skje uten å skrote mekanismene som gjorde barnehageforliket til en suksesshistorie av de sjeldne for velferdssamfunnet.

Jørn-Tommy Schjelderup administrerende direktør PBL (Private Barnehagers Landsforbund)