Varaordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap), svarer på Rødt Sortland sitt leserinnlegg.

Det er helt typisk at Rødt forenkler saken i sitt leserinnlegg. Rødt utelater å ta med all informasjon i saken. Bakgrunn for behandling av omdisponering av jord er at det fins en rettskraftig dom i saken. Det betyr at ingen av partene har anket dommen. Formannskapet skulle dermed ta stilling til omdisponering av jord, ikke hvor vegtraseen skulle gå, det hadde som sagt jordskifteretten avgjort ved dom.

Dersom formannskapet hadde gått inn for Rødt sitt forslag, ville saken fremdeles stått uløst. Det ville ikke løst saken for noen av partene, og dommen ville fremdeles stått ved lag.

Jeg mener det er Rødt som ikke tar ansvar når de mener at saken fremdeles skal stå uløst, og ikke forholde seg til en rettskraftig dom.