Kan bli batteridrevet i fremtiden

Hurtigruten tar grep for å redusere klimagassutslippene til sjøs. Som et ledd i arbeidet med å kutte utslipp, har selskapet inngått et samarbeid med Bellona.
Nyheter

– Det haster å kutte utslippene. Fremtidsrettede selskap som Hurtigruten tar dette innover seg, sier Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten, i en pressemelding.

Kystnorge må planlegge

Intensjonen med samarbeidet er at miljøorganisasjonen skal hjelpe Hurtigruten med en mulighetsstudie som viser hvordan dagens flåte kan redusere klimautslipp. Bellona-sjef Frederic Hauge er glad for å innlede et nybrottsarbeid med Hurtigruten som innebærer å se på muligheter for bruk av batteriteknologi og algedrivstoff.

– Dette samarbeidet kommer kyst-Norge til å merke. Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø, Kirkenes og mange andre havner bør bare begynne å planlegge sine landstrømsutbygginger med det samme. Jeg tror på Hurtigrutens sjef Daniel Skjeldam når han sier at dette er noe de vil etterspørre til neste generasjons Hurtigruter, sier Hauge.

Les også: Hurtigruten oppgraderer for 550 millioner

Må påvirke politikerne

I neste uke vil Hurtigruten legge frem ambisjonene sine i forbindelse med klimatoppmøtet i Paris. Ifølge konsernsjef Skjeldam er ny teknologi dyrt. Forutsetningen for å redusere utslippene fra skipsfarten, mener han, er å bruke politiske virkemidler.

– For å stimulere markedet. Akkurat som med elbilene. Skipsfarten trenger at det utvikles en elbil-politikk, slår Daniel Skjeldam fast.

Les også: Hurtigruten oppretter golbal stiftelse

Null utslipp

Toppsjef i Rederiforbundet, Sturla Henriksen, sier til VG, at målet de jobber etter, er at skipsfarten ikke skal ha utslipp til luft eller sjø i fremtiden. Med tanke på at dagens skipsfart står for 2,2 prosent av klimautslippene til atmosfæren, kan det høres ut som et noe ambisiøst mål.

Han understreker at norsk skipsfart allerede har kommet et godt stykke på vei for i å bli mer klimavennlige, og viser til at de allerede har hybrid offshorefartøyer som går på flytende naturgass og batteri, og den første fullelektriske fergen i drift. At skipsfarten kan bli batteridrevet i fremtiden, mener han er svært sannsynlig.

– Ja, i alle fall på mye av ferjefarten, offshore og regional skipsfart. Batteri og brenselceller kan brukes i hybridløsninger, i kombinasjoner av batteri og lavutslippsfuel. Samtidig er landstrøm et godt alternativ når fartøyene ligger i havn, sier han til VG.