Paul Ørnes fratrer

Styreleder og medlem av styret i Øksnes Boligstiftelse, Paul Ørnes, ber om å få fratre sitt verv.

Paul Ørnes ber om å få fratre sitt vervi Øksnes Boligstiftelse.  Foto: Johnny Myhr-Hansen

Nyheter

Bakgrunnen er at han om kort tid flytter fra kommunen. Han ber om at valg av nytt medlem og ny styreleder skjer på kommunestyremøtet 15. februar.

Ørnes ønsker å fratre umiddelbart etter dette møtet.