LO-kamp om Lofoten og Vesterålen kan presse Ap-Jonas

Ap-leder Jonas Gahr Støre kan møte motstand fra uventet hold: LOs største forbund vil nemlig verne Lofoten og Vesterålen.

Leder av Fagforbundet, Mette Nord, tar i dag til orde for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, fordi Norge må gjøre noe på hjemmebane etter Parisavtalen. Hun møter kraftig motbør.   Foto: THERESE ALICE SANNE, VG

Nyheter

LO har i alle år vært en trofast tilhenger og forkjemper for norsk olje- og gassutvinning. Men etter Parisavtalen i fjor, kan det bli satt en stopper for det: LOs desidert største forbund, Fagforbundet, har i sin innstilling til LO-kongressen neste år levert et forslag som bryter med oljelinjen.

– Må gjøre noe

De foreslår at dette skal bli LOs politikk:

«For å begrense temperaturutviklingen må mye av verdens, også Norges, fossile ressurser bli liggende urørt. En satsing på å utvikle nye arbeidsplasser som tar i bruk ren energi vil være avgjørende for å skape et lavutslippssamfunn».

Og: «Norges olje- og gassproduksjon må trappes ned i tråd med målene i Parisavtalen, dette gjelder særlig sårbare og verneverdige områder».

Ny måling: Stort flertall i Nord-Norge mot oljeåpning

En ny meningsmåling viser at et flertall av folket i Nord-Norge er mot konsekvensutredning og oljeåpning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.


Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet bekrefter overfor VG at de sårbare områdene de tenker på, er Lofoten og Vesterålen.

– Ja, det vil gjelde Lofoten, Vesterålen og Senja.

– De bør vernes?

– Ja, skal vi ta Parisavtalen på alvor, så må vi faktisk gjøre noe også her i Norge. Vi har varige vern av vassdrag i Norge, og jeg synes vi må tørre å ta en slik prinsipiell debatt på kongressen, sier Nord.

Bryter med gammel linje

Dette bryter ganske kraftig med handlingsprogrammet som LO-kongressen samlet seg om for fire år siden: «LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerak».

Nord sier Norges tilslutning til Parisavtalen får konsekvenser. Avtalen forplikter Norge å kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990.


Ordførere vil ha konsekvensutredning

14.september samlet ordførere fra Lofoten, Vesterålen, Midt-Troms ( Senja), Sør-Troms og Ofoten seg i Stokmarknes seg for å diskutere en eventuell konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja i neste stortingsperiode. Svaret etterpå var JA til konsekvensutredning.


– Det grønne skiftet kommer ikke av seg selv. Det må vedtas og følges opp. Det fremstår som feil å satse på storskala nyutbygginger innen olje og gass, når vi er blitt enige om å foreta et grønt skifte. Andre energikilder skal overta, og da er det mer fornuftig å satse på det, enn å forbli i det gamle, sier hun.

– Det har vært tradisjon i LO for at det LO-forbundene som er direkte involvert i de aktuelle sektorene som blir lyttet til og bestemmer: Fagforbundet i kommunal sektor og Fellesforbundet og IndustriEnergi når det gjelder olje og industri?

– Det er helt avgjørende at vi utvikler nye og levedyktige industriarbeidsplasser. Jeg tror det er mulig å få til løsninger som både tar hensyn til klimautfordringene og å skape nye arbeidsplasser og muligheter innenfor energisektoren. Vi er avhengige av å komme frem til løsninger som gir bredest mulig tilslutning på LO-kongressen. Jeg tror vi skal finne gode løsninger sammen med Fellesforbundet.


Regjeringen vil tildele nye oljeområder om to år:

– Mange av de nye oljeområdene vil ligge utenfor kysten i nord

Regjeringen avslørte på oljemessa at de ønsker å tildele nye oljeområder om to år. Både regjeringen og Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker en konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen.

 

Står på sitt

Fellesforbundleder Jørn Eggum sier de står på sitt.

– Vi er også opptatt av å ta klimaansvar, men vi står veldig hardt på at det er viktig å hente kunnskap, slik at vi vet hva vi skal ta stilling til. Derfor er det viktig med konsekvensutredning, også for Lofoten, Vesterålen og Senja.

Eggum erkjenner at Paris har gitt argumenter til vernere.

– Det er flere på den banehalvdelen etter Paris. Jeg tror det er mulig å finne kompromisser med Fagforbundet, slik at blant annet våre sentrale hensyn til arbeidsplasser blir ivaretatt.