Vil opprettholde lensmannskontoret i Øksnes i vintersesongen

I et forslag til høringsuttalelse fra arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd heter det at AU ikke er fornøyde med politimesterens forslag til omorganisering av politiet i fylket.
Nyheter

I forslaget fra politimesteren innebærer det at to tjenestesteder i Vesterålen, Andøy og Sortland, blir værende, mens både Øksnes, Hadsel og Bø forsvinner.


Tre lensmannskontor i Vesterålen foreslås nedlagt

Politimesteren i Nordland foreslår å legge ned lensmannskontorene i Bø, Øksnes og Hadsel og Lødingen.


Vil ha vinterkontor

Nå skal regionrådet komme med et innspill til forslaget fra politimesteren. Høringsuttalelsen under er et forslag, og skal diskuteres av AU i regionrådsmøtet fredag 11. november. Endelig behandling av uttalelsen vil regionrådet gjøre på epost i etterkant av møtet.

Vesterålen regionråd mener at formålet med nærpolitireformen i liten grad blir ivaretatt med dette forslaget. De forklarer dette med store geografiske avstander som gjør det vanskelig å overholde responstid.

- Daglig tilstedeværelse av politiet må ikke svekkes ved reduksjon av antallet tjenestesteder. Det bes derfor om at det opprettholdes tjenestesteder som kan ivareta behov som for eksempel i Øksnes i vintersesongen med kraftig økning av antall sesongarbeidere.

Regionrådet er ellers enig i forslaget om at Vesterålen blir en tjenesteenhet og at Sortland er den mest naturlige plasseringen med tanke på at byen er regionssenter og geografisk midtpunkt.

Vil ha fem enheter

I forslaget fra politimesteren innebærer det at Nordland deles inn i tre såkalte GDE, der Lofoten, Ofoten og Vesterålen, med Narvik som hovedsete. Vesterålen regionråd foreslår derimot at Nordland blir delt inn i fem driftsenheter med Lofoten og Vesterålen som egne GDE.

- Det viktigste argumentet for dette er de store geografiske avstandene innad i enheten forslaget fra politimesteren vil innebære. Vesterålen regionråd mener at Sortland vil være et riktig sted som hovedsete for GDE både ved en inndeling i tre og fem driftsenheter. Geografisk er Sortland en sentral plassering i begge alternativene. Sortland har lokalisert Kystvakt, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet som har nært samarbeid med politiet, heter det i forslaget til høringsuttalelsen.