Vesterålen rangeres sist i fylket

Vesterålen tar jumboplassen når Indeks Nordland rangerer fylkets fem regioner i næringsmesterskapet – det til tross for at vi er den regionen med høyest lønnsomhet.

Prosjektleder Erlend Bullvåg og resten av gruppa bak Indeks Nordland har gitt jumboplassen i fylkets næringsmesterskap til Vesterålen. (Arkivfoto) 

Nyheter

Når rapporten Indeks Nordland 2017 legges frem onsdag morgen i Bodø, er det med Vesterålen rangert sist av fylkets fem regioner i næringsmesterskapet i Nordland. I fjor lå vi på delt tredjeplass med Ofoten, med Lofoten på bunn. I år har Lofoten klatret helt til topps, med Vesterålen på sisteplass.

Rapporten, som følger med på utviklingen i fylket og sammenligner den med landet forøvrig, utarbeides årlig av Kunnskapsparken Bodø med Erlend Bullvåg som prosjektleder, i samarbeid med NHO Nordland, Innovasjon Norge, DNB, Nordland fylkeskommune og NAV Nordland.

Svak i omsetning og jobbskaping

Indeks Nordland rangerer regionenes utvikling, og måler sammenhengen mellom næringsutvikling, sysselsetting og befolkning.

Vesterålen er den regionen i fylket som har høyest lønnsomhet. Prosjektleder og dekan ved Handelshøgskolen Nord universitet, Erlend Bullvåg, forklarer hvorfor vi likevel tar jumboplassen.

– Vesterålen har svakest vekst i omsetning, og svakest verdiskaping per omsatt krone. Likevel er Vesterålen den regionen i Nordland med høyest lønnsomhet. Regionen har den nest svakeste jobbskapingen, middels befolkningsvekst, og den nest svakeste utviklingen i unge voksne, sier Bullvåg i en pressemelding.

Slik er rangeringen av regionene i Nordland:

1. Lofoten (13 poeng)
2. Salten (17 poeng)
3. Helgeland (18 poeng)
4. Ofoten (20 poeng)
5. Vesterålen (22 poeng)

Lofoten har på ett år gått fra bunn- til topplassering.

– Lofoten har skutt fart de siste årene. Med høyest sysselsettingsvekst, samt nest høyest vekst i omsetning, driftsmargin, befolkningsvekst og vekst i unge voksne, ble Lofoten den klare vinneren i næringsmesterskapet i 2016. Kun på indikatoren verdiskaping per omsatt krone er Lofoten under snittet for Nordlands fem regioner, sier Bullvåg i pressemeldingen.

Eksportrekord

For hele fylkets del konkluderer rapporten at Nordland for femte år på rad har høyere vekst enn landsgjennomsnittet. Bedriftene i fylket hadde i fjor en samlet omsetning på nesten 200 milliarder kroner, noe som er en vekst på 4,4 prosent fra året før.

Eksportverdien på varer fra Nordland slo også rekorder i fjor, og økte med ni prosent fra året før til 25,2 milliarder kroner i 2016. Næmere 14 milliarder av disse sto sjømatnæringen for.

Offensiv næringspolitikk

Vesterålen er som nevnt nest svakest i fylket i jobbskaping. At vi i Nordland må skape flere arbeidsplasser er noe styringsgruppa i Indeks Nordland skriver i innledninga til rapporten.

– Vi har over tid hatt stabil og lav arbeidsledighet i Nordland – betydelig lavere enn Norge som helhet. Men skaper vi nok jobber? Svaret er nei. Vi kan utvilsomt skape flere. Vi har behov for en offensiv næringspolitikk fra regjeringen, hvor man aktivt jobber for vekst i sektorer der Nordland har fortrinn. Da er det uheldig at beslutningsmakten for næringsutvikling stadig flyttes fra distriktene og inn til Oslo, og at fokuset på grønn industri i Nordland mangler, skriver styringsgruppa i rapporten.

Indikatorene regionen er rangert etter er regionens relative vekst i omsetning de siste to år, regionens vekst i lønnsnivå siste to år, regionens verdiskaping per omsatt krone, vekst i lønn siste tre år, vekst i sysselsetting siste fem år og befolkningsvekst siste fem år. Regionene rangeres fra 1 til 5 der 1 er best. Se tabell over.