Bare to kommuner hadde vekst i fjor:

Folketallet i Vesterålen gikk opp

Folketallet i Vesterålen gikk opp i fjor.

Tove Mette Bjørkmo konstaterer at Sortland hadde meget fin vekst i fjor. Arkivfoto 

Nyheter

Det ble 52 flere vesterålinger i løpet av fjoråret. Det er en vekst på 0,15 prosent.  Veksten er veldig ujevnt fordelt. Øksnes og Sortland hadde vekst. De øvrige kommune hadde tilbakegang.

Sortland hadde den største veksten i løpet av fjoråret. Det bodde 164 flere på Sortland ved inngangen til 2017 enn ved inngangen av 2016, viser ferske tall fra SSB. Det er en vekst på 1,6 prosent. Øksnes var den andre kommunen med vekst i folketallet i fjor.

Folketallet økte med 1,1 prosent i fjor. I alt var årsveksten på 51 personer.

Tilbakegang

De øvrige vesterålskommunene hadde nedgang i folketallet.

Andøy hadde størst tilbakegang. Ved inngangen av 2017 bodde det 72 færre i Andøy enn ved inngangen av 2016. Det er en tilbakegang på 1,44 prosent.

Folketallet i Hadsel falt med 73 personer (0,9 prosent), Bø mistet 8 (0,3 prosent) og i Lødingen ble det 10 færre det siste året. Det er en tilbakegang på 0,5 prosent.

Hadsel er i ferd med å bli mindre enn 8.000 innbyggere. Ved årsskiftet hadde kommunen i alt 8009 store og små innbyggere.

Lav vekst

Nordland som helhet hadde ved inngangen av 2017 242.866 innbyggere. Det var 960 flere enn for ett år siden. Det gir en vekst på 0,4 prosent. I Norge var det 5,25 millioner innbyggere ved årsskiftet. Det var 0,9 prosent flere enn året før. Det betyr at folketallet i Nordland vokser med mindre enn halvparten av landsgjennomsnittet.

Blir straffet

Folketallet i kommunene påvirker direkte hvor mye penger kommunene får fra staten. Men det er ikke folkemengden ved nyttår som teller. Pengesekken for 2017 er allerede fordelt. Statens overføringer til kommunene for 2018 avgjøres av hvor mange som bor i kommunene per 30. juni.