Skal vurdere ambulanseberedskap om «få måneder»

Under forrige ukes styremøte i Nordlandssykehuset ble det avgjort at man skal se på ambulanseberedskapen og evaluere dagens ordning om noen måneder.

  Foto: Illustrasjonsfoto: Gaute Bergsli

Nyheter

Det kommer frem av protokollen til forrige onsdags møte.

Her var en uttalelse fra Sortland kommune som kritiserte ambulanseberedskapen etter flere samtidighetskonflikter oppe som ei orienteringssak.

I en uttalelse fra styret heter det:

«Spørsmål om Ambulanseberedskapen i Vesterålen. Styret ber om at det gjøres enevaluering av ny struktur i Vesterålen etter noen måneders drift.»

Helse- og omsorgssjef i Sortland Sture Jacobsen om ambulansesituasjonen:

– Reduksjonen er verre enn jeg hadde sett for meg

Men helse- og omsorgssjefen sier han ikke har grunnlag for å kalle ambulansesituasjonen uforsvarlig.

Fra to til én

Den nye ambulanseplanen ble iverksatt 1. januar i år. De viktigste tiltakene som er gjort, er at Sortland har gått fra to ambulanser til én.

Dette har ført til reaksjoner fra politikere og organisasjoner i Vesterålen. Sortland kommune sendte et brev til Nordlandssykehuset tidligere i år og også Hadsel har gjort dette.

Du kan lese Sortlands brev til NLSH her.

Ambulansesjef Jan-Ove Edvardsen og Klinikksjef for Prehospital klinikk Harald Stordahl ved NLSH:

- Samtidighetskonflikter er en del av hverdagen i akuttmedisin

Ambulansesjef Jan-Ove Edvardsen og Klinikksjef for Prehospital klinikk, Harald Stordahl sier de følger med på situasjonen med ambulanser og responstid i Vesterålen, men hevder Vesterålen har en god og forsvarlig beredskap.

- Dårligere beredskap

16. januar snakket VOL med Ambulansesjef Jan-Ove Edvardsen og Klinikksjef for Prehospital klinikk, Harald Stordahl ved Nordlandssykehuset. De sa at beredskapen hadde blitt dårligere i Vesterålen, men gjentok at beredskapen i Nordlandssykehuset som helhet hadde blitt bedre.