Svensker vil hjelpe til med hjertesenter

Debatten om hvor vidt Nordland og Bodø får hjertesenter eller ikke, raser videre. Nå rekker svenskene ut en hjelpende hånd.
Nyheter

– Vi kommer og hjelper dere. Det er bare å ringe, sier hjertespesialist Agneta Johansson til, NRK Nordland.

Hun er hjertespesialist og PCI-operatør ved Sunderby Sykehus i Sverige og er tindrende klar overfor sykehuset i Bodø. Johansson går ikke med på at et PCI-senter lokalisert i Bodø, vil svekke fagmiljøet i Tromsø, som enkelte eksperter har hevdet. Den svenske spesialisten viser til tilsvarende situasjon i Sverige for 13 år siden, der Sunderby Sykehus skulle bygge opp et hjertesenter. Umeå ville ikke hjelpe til, men gjorde det likevel da vedtaket ble en realitet.

Uenig

Vil ha hjertesenter i Bodø

Nordland Høyre mener at det bør etableres et såkalt PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø for hjerteinfarktpasienter.

Hun er uenig i at et PCI-senter i Bodø vil svekke fagmiljøet i Tromsø. Da Sunderby Sykehus skulle bygge opp sitt PCI-senter i 2004, sto de overfor akkurat den samme konflikten. Umeå ville ikke hjelpe til. Til NRK Nordland sier Johansson at hun tror ikke at et universitetssykehus får mindre å gjøre fordi et annet sykehus starter opp samme tilbudet.

- Slik fungerer det ikke, sier hun.

Håper på samarbeid

Krever at Helse Nord oppretter hjertesenter i Bodø

Nesten 600 akutte hjertepasienter fraktes fra Nordland til Tromsø hvert år, viser nye tall. Nordland legeforening mener det ikke er holdbart.

Anders Hovland ved Nordlandssykehuset, er både overlege og hjertespesialist. Han er positiv til svenskehjelpen og synes det er hyggelig at svenske kolleger er villig til å bidra for å få fortgang på prosjektet. Hjerteovervkningen i Bodø, overlege Anders HovlandHovland har likevel ikke mistet troen på at et PCI-senter blir lagt til Bodø. Han håper at UNN vil ombestemme seg og skisserer seg mulig samarbeid mellom Nordlandssykehuset i Bodø og UNN.

– Der finnes det elektroniske løsninger som gjør at man kan se på bilder sammen og diskutere dette med modersenteret, sier han til NRK Nordland.