Politimesteren om hovedsetet for geografisk driftsenhet:

– Har liten betydning for arbeidsplasser

Politimester i Nordland Tone Vangen sier saken om geografiske driftsenheter har fått ufortjent mye oppmerksomhet. – I prinsipp er det snakk om hvor lederen skal sitte, og noe støttepersonell, men det betyr ingen oppbygging av enheten, sier politimesteren til VOL.

Politimester i Nordland Tone Vangen mener saken om de geografiske driftsenhetene har fått ufortjent mye oppmerksomhet. (Arkivfoto)  Foto: Silje Helene Nilsen

Nyheter

I forrige uke kom man internt i politiet til enighet om at Nordland politidistrikt i fremtida skal bestå av fem såkalte geografiske driftsenheter (GDE). Politimesteren ønsket i utgangspunktet én enhet i nordre del av fylket, med Ofoten, Lofoten og Vesterålen samlet.