Hovedsetet for ny geografisk driftsenhet i politiet:

Står mellom Sortland og Svolvær – avgjørelsen tas trolig i neste uke

Lofoten og Vesterålen skal utgjøre én av fem geografiske driftsenheter i Nordland politidistrikt. Om lederen for denne blir sittende på Sortland eller i Svolvær, avgjøres trolig i neste uke.

Lofoten og Vesterålen skal utgjøre én av fem geografiske driftsenheter i Nordland politidistrikt. Om lederen for denne blir sittende på Sortland eller i Svolvær, avgjøres trolig i neste uke. 

Nyheter

Midtre Hålogaland politidistrikt var inndelt i fire såkalte geografiske driftsenheter: Ofoten, Harstad, Vesterålen og Lofoten. I nye Nordland politidistrikt var det opprinnelige forslaget fra politimesteren at Ofoten, Vesterålen og Lofoten skulle utgjøre én geografisk driftsenhet (GDE), med Narvik som hovedsete.