Hurtigruten skaper milliard-ringvirkninger

Hurtigrutens samfunnsbidrag er verdt 2,52 milliarder, anslår selskapet som har analysert ringvirkningene av driften. Det er mer enn Hurtigruten-sjefen trodde.

  Foto: Hurtigruten

Nyheter

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten lot seg overraske over de sterke ringvirkningstallene i analysen fra konsulentselskapet Menon Economics.

-Vi har hele tiden visst at vi skaper veldig store ringvirkninger langt utover dem vi gir gjennom avtalen med staten. Denne analysen slår fast at vi virkelig skaper store effekter av å ha et hurtigruteanløp. I nordnorsk reiseliv finner vi 70 prosent høyere verdiskapning og 50 prosent høyere sysselsetting i de stedene som har hurtigruteanløp sammenlignet med lignende steder uten anløp, sier Daniel Skjeldam til NTB på telefon fra Miami.

Menon Economics ble i 2015 kåret til årets konsulentselskap. På oppdrag fra Hurtigruten har de regnet på ringvirkningene av virksomheten i Norge. Hurtigruten selv omsetter for 3,4 milliarder kroner årlig.

Prisen ikke relevant

Hurtigrutens konsernsjef vil ikke si hvor mye de har betalt for analysen.

-Det er ikke spesielt relevant hva vi betalte for rapporten. Menon har sin prisliste og brukes av store miljøer i hele Norge. Det er bare å se hvem de har jobbet for, og det er ikke gratis, sier Skjeldam til NTB.

Det britiskeide reiselivsselskapet gir ringvirkninger i de 34 havnene som har daglige anløp, viser analysen. Selskapet kjøpte i 2015 varer og tjenester for 1,1 milliarder kroner.

"Dette bidro til en verdiskapning på 600 millioner og sysselsetting av 700 personer", skriver Menon i analysen.

Troverdige tall

Skjeldam karakteriserer tallene som sterke og troverdige etter at Hurtigruten de siste årene har arbeidet knallhardt for å skape verdier i havnene de seiler til.

– Bare i løpet av de siste to og et halvt årene har vi økt antall utflukter fra 42 til 91. Det er hyggelig å få de overbevisende tallene på hvor store disse ringvirkningene er, sier Skjeldam.

Stor verdiskapning

Ringvirkningsanalysen lister opp en rekke områder der Hurtigrutenbidrar til verdier og aktivitet. Hurtigruten står for 10 prosent av turismeomsetningen i Tromsø og bidrar med 22 millioner i verdiskapning i Ishavsbyen. Og i Kjøllefjord, som har 950 innbyggere, er det årlige bidraget det sjudoble: 142 millioner kroner, går det fram av rapporten.