Måtte rydde opp etter oljesøl

Lekkasje fra et oljefat i enebolig på Andenes gjorde at man måtte grave opp oljesølet og erstatte massene ved eneboligen.

GRAVING Lekkasje fra et oljefat gjorde at man måtte grave opp forurenset masse tre meter ned i grunnen ved to eneboliger på Andenes.  Foto: Bilde hentet fra rapporten til GEO247.

Nyheter

Oljesøl er ingen spøk. I dette tilfellet har det lekket ut maksimalt 260 liter parafin ned i grunnen ved to eneboliger på Andenes. Det stod to oljefat i garasjen til den ene boligen. Det ene oljefatet var tomt da skaden ble oppdaget.