Fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen:

– Bra Regjeringen erkjenner Nordland trenger mer

Nordland kommer litt bedre ut enn før i regjeringens forslag til kommuneøkonomien de neste årene.
Nyheter

– Det er bra at regjeringen erkjenner at Nordland trenger et økonomisk system med mer forutsigbarhet. Nå får vi et inntektssystem som passer noe bedre for Nordland, sier fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (Ap).

– Viktig å snu i tide

Han slår fast at også her gjelder regelen om godt fjellvett: Det er viktig å snu i tide. Noe regjeringen delvis gjør nå.

– Men Nordland må fortsatt kutte over 260 millioner hvert år fra 2020. Det er penger vi ville brukt på fylkesveg, ferjer, hurtigbåter og videregående opplæring, sier fylkesråden for økonomi.

– Ikke helt i mål

Møreforskning har laget rapporten om hvordan fergefylkene kunne fått mer penger. Løsningen forskerne kom med tidligere i år ville gitt Nordland om lag 80 til 100 millioner mer i inntekter.

– Men regjeringen valgte å ikke lytte til Møreforskning. Regjeringen tar ikke hensyn til at vi har mye næringsliv på øyene i våre. Nordland taper derfor om lag 60 millioner mer hvert år, sier Torgersen.

–  Nå skal vi arbeide ovenfor Stortinget for rette skjevhetene slik at nordlandssamfunnet kan komme bedre ut, avslutter Torgersen.